Umów się na wizytę
online tutaj »
stacjonarne: 29 691 14 43
komórkowe: 509 869 336, 505 120 586

Centrum Medyczne

Strona Główna » Centrum Medyczne

20 MAJA 2020

Centrum Medyczne w Ostrołęce posiada Akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do:

  • prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej
  • prowadzenia staży kierunkowych z zakresu chorób wewnętrznych
  • prowadzenia staży kierunkowych z zakresu chorób dzieci

 


Centrum Medyczne w Ostrołęce jest uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza w zakresie medycyny rodzinnej


Centrum Medyczne w Ostrołęce jest uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

 

Wśród  naszych specjalistów znajdują się ludzie nauki ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego oraz tytułem naukowym profesora.

 

Prof. dr hab.n.med.
Antoni Krzeski
specjalista otolaryngolog

Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej Rinoforum. Wieloletni Konsultant Wojewódzki d/s otorynolaryngologii dla województwa mazowieckiego. Profesor zwyczajny w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Czerniakowski, Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Dr hab.n.med.
Arkadiusz Nowak
specjalista neurochirurg

Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie.  Zdobył tam doświadczenie kliniczne i praktyczne.
Autor licznych publikacji naukowych o tematyce neurochirurgicznej oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych

 

 

 

Dr hab.n.med.
Piotr Miśkiewicz
specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

Adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetyu Medycznego w Warszawie
Autor licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych

Kierownik Referencyjnego Ośrodka Leczenia Orbitopatii Tarczycowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Referencyjny Ośrodek Leczenia Orbitopatii Tarczycowej

 

Dr n.med.
Jarosław Zawadzki
specjalista diagnostyki obrazowej

Autor publikacji naukowych o tematyce radiologicznej

 

 

 

 

 

Dr n.med.
Łukasz Nyk
specjalista urolog


Autor licznych publikacji naukowych o tematyce urologicznej oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych

Szkolenie zawodowe odbył w czołowych klinikach europejskich: European Association of Urology w Department of Oncological and Surgical Sciences Urology Clinic at the University of  Padua, we Włoszech oraz Guy’s and St. Thomas’Hospital w Londynie
oraz w USA: Research Fellowship in Minimally Invasive (Robotic) Urologic Surgery at the University of Chicago.
Obecnie pracuje na Oddziale Urologii Szpitala im. Fryderyka Chopina w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

 

Dr n.med.
Elwira Bakuła-Zalewska
Specjalista patomorfolog


Uczestniczka zjazdów i konferencji międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie cytopatologii i histopatologii w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Starszy Asystent Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej–Curie w Warszawie. Jest współorganizatorką cyklicznych konferencji: Warszawskich Spotkań Tyreoonkologicznych.