Badania Elektrofizjologiczne EMG, ENG

Strona Główna » Badania Elektrofizjologiczne EMG, ENG

12 MAR 2018

INFORMACJE O BADANIU:                             

Badanie elektroneurografii(ENG)-służy do określenia stopnia, rodzaju, charakteru oraz poziomu uszkodzenia badanych nerwów. Polega na ocenie przewodnictwa we włóknach ruchowych i czuciowych  tych nerwów. Przewodnictwo we włóknach ruchowych bada się stymulując nerw bodźcem elektrycznym w jednym lub kilku punktach stymulacji i odbierając odpowiedź z mięśnia unerwianego przez badany nerw. Wykorzystujemy do tego badanie elektrody powierzchniowe umieszczone na skórze oraz dwubiegunową elektrodę stymulującą. Przewodnictwo we włóknach czuciowych badamy stymulując nerw powtarzalnym bodźcem elektrycznym i odbierając uśrednioną odpowiedź z badanego nerwu.                                                                                                                                               

Próba miasteniczna(nużliwości)- służy do oceny transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie to wykonuje się za pomocą elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniem badanego nerwu ,stymulując nerw powtarzalnym bodźcem elektrycznym.                                           

Próba tężyczkowa (ischemiczna)-jest badaniem oceniającym stabilność błony komórkowej. Wykonuje się to badanie z użyciem jednorazowej elektrody igłowej ,którą umieszczamy w mięśniu międzykostnym I ,aby ocenić czynność spoczynkową mięśnia po 10 minutowym zaciśnięciu ramienia mankietem od ciśnieniomierza, ciśnieniem o ok.30-40 mmHg wyższym niż ciśnienie skurczowe pacjenta zmierzone przed rozpoczęciem badania.   W ciągu ostatnich 2 minut badania dołącza się hiperwentylację.                                                          

Badanie mięśni(elektromiografia,EMG)-służy do oceny sprawności i wydolności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej ,niewielkiego ruchu dowolnego oraz wysiłku maksymalnego. Badanie wykonuje się za pomocą jednorazowej elektrody igłowej , którą umieszczamy w badanym mięśniu.                          

Przeciwskazaniem do badania EMG i ENG jest kardiowerter i defibrylator, sztuczna metalowa zastawka w sercu. Względnym p/wskazaniem jest ciąża oraz stymulator serca(wymagane jest umówienie wizyty kontrolnej w pracowni kontroli stymulatorów w dniu badania po wyk. bad. ENG czy EMG).                                                                                                    

Przeciwskazaniem do badania EMG jest INR>3 przy przyjmowaniu leków z grupy antykoagulantów (Warfaryna, Acenocumarol-pacjent powinien mieć ze sobą aktualny wynik INR), ciężkie zaburzenia krzepnięcia oraz względnym p/wskazaniem jest przyjmowanie „nowych” antykoagulantów (Xarelto,Pradaxa,Eliquis).                                                                                                         

Badanie elektromiografii i elektroneurografii oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne a czasami jako bolesne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Do badanie ENG i EMG  nie jest potrzebne specjalne przygotowanie i pacjent po badaniu powraca do normalnych czynności życiowych . W dniu badania nie należy smarować kończyn balsamem lub innymi kremami.

Pacjent powinien poinformować o swoich chorobach , przyjmowanych lekach oraz dostarczyć wyniki wcześniejszych badań ENG i EMG w dniu badania.

Informacje o wyniku badania: opis badania EMG i ENG pacjent otrzymuje na piśmie. Po wynik należy zgłosić się osobiście  lub wynik może odebrać osoba upoważniona do odbioru przez pacjenta. Z otrzymanym wynikiem pacjent powinien zgłosić się do lekarza zlecającego badanie.                                                                                          

Badania w pracowni przeprowadzane są na nowoczesnym aparacie emg Keypoint NET.