Nasi lekarze

Umów się na wizytę
online tutaj »
stacjonarne: 29 694 43 92
komórkowe: 509 869 336, 533 701 017

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Strona Główna » Inspektor Ochrony Danych Osobowych

20 MAJA 2020

Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

 

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Centrum Medyczne Ewa Burghard i Wspólnicy Spółka Jawna

(ul. 11 Listopada 37, 07-410 Ostrołęka)

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych;

Artur Kacprzak

Tel. 693 626 386

Mail.: biuro@xyz.edu.pl

 

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

 

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem

usług medycznych w Centrum Medycznym Ewa Burghard i Wspólnicy Spółce Jawnej.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

· Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

· Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

· Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

· Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

· Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

· Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
  • listownie na adres naszej placówki,
  • mailowo na adres email: ojom@dpag.pl

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.